Tuesday, November 3, 2009u prodaji su dvije knjige autora Nihada Klinčevića

- "UVOD U AIKIDO" 15.00 KM
- "AIKIDO KRATAK PREGLED HISTORIJSKOG RAZVOJA VJEŠTINE" 25.00 KM
- OBA NASLOVA U KOMPLETU 30.00 KM